Firma Barbara Luijckx Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pod nazwą: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji sparametryzowanych wyrobów czekoladowych z uwzględnieniem badania reologii".


Cel projektu:
Podniesienie konkurencyjności firmy Barbara Luijckx Sp. z o.o. na rynku polskim oraz międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacji produktowej – wysoce precyzyjnych i sparametryzowanych oraz termostabilnych wyrobów czekoladowych najwyższej jakości, których wytwarzanie będzie możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii.

    Rezultaty projektu:
  • rozpoczęcie produkcji nowych i znacząco ulepszonych w skali kraju dekoracji czekoladowych (kora, posypka, dropsy „z noskiem”) oraz półproduktów dla profesjonalistów (chunksy, chunksy termostabilne, batony (pałeczki) termostabilne)
  • rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa
  • osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1929/20-00
Wartość całkowita projektu: 10 621 437,30 zł
Koszty kwalifikowane: 10 621 437,30 zł
Dofinansowanie EFRR: 4 779 646,78 zł
Okres realizacji projektu: 02.03.2020r. – 30.09.2021r.

    Instytucje zaangażowane:
  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (https://www.gov.pl/)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (https://www.bgk.pl/)

Korzystając z formularza kontaktowego podajesz swoje dane osobowe. Informacje na temat świadczonych usług elektronicznych, zasad działania Serwisu oraz przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Regulaminie.