Dotacje

Firma “Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji sparametryzowanych wyrobów czekoladowych z uwzględnieniem badania reologii”.


Cel projektu:
Podniesienie konkurencyjności firmy Barbara Luijckx Sp. z o.o. na rynku polskim oraz międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacji produktowej – wysoce precyzyjnych i sparametryzowanych oraz termostabilnych wyrobów czekoladowych najwyższej jakości, których wytwarzanie będzie możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii.

    Rezultaty projektu:
  • rozpoczęcie produkcji nowych i znacząco ulepszonych w skali kraju dekoracji czekoladowych (kora, posypka, dropsy „z noskiem”) oraz półproduktów dla profesjonalistów (chunksy, chunksy termostabilne, batony (pałeczki) termostabilne)
  • rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa
  • osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1929/20-00
Wartość całkowita projektu: 10 621 437,30 zł
Koszty kwalifikowane: 10 621 437,30 zł
Dofinansowanie EFRR: 4 779 646,78 zł
Okres realizacji projektu: 02.03.2020r. – 30.09.2021r.

    Instytucje zaangażowane:
  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (https://www.gov.pl/)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (https://www.bgk.pl/)

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

 

SIGN UP TO NEWSLETTER

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Potwierdzam, że chcę otrzymywać newsletter drogą e-mail od Barbara Luijckx sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: Spółka). Rozumiem, że wiadomości będą wysyłane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach, nowościach i ofertach Spółki, a także treści o charakterze edukacyjnym. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Spółkę znajduje się w Polityce prywatności.

 

SIGN UP TO NEWSLETTER

I confirm that I would like to receive an e-mail newsletter from Barbara Luijckx sp. z o. o. based in Inowrocław (hereinafter: the Company). I understand that the messages will be sent to provide commercial information about the Company\\\'s products, services, news and offers, as well as educational content. For more information about the Company\\\'s personal data processing terms, please read the Privacy Policy.