Dotacje


Tytuł projektu: Promowanie Marki produktowej BARBARA DECOR poprzez Markę Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Opis projektu:
Projekt polegać będzie na udziale firmy Barbara Luijckx Sp. z o.o. w wybranych targach międzynarodowych i misjach organizowanych dla sektora spożywczego. Dzięki projektowi wzmocniony zostanie potencjał eksportowy Wnioskodawcy (średniego przedsiębiorstwa) na wybranych rynkach docelowych: Europa: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Bliski Wschód: ZEA, Bahrajn, Oman. Daleki Wschód: Japonia, Korea Pd., Kazachstan. Będzie to możliwe dzięki realizacji następujących zadań: Udział w charakterze wystawcy w 4 imprezach targowo-wystawienniczych:
 • FOODEX JAPAN 2025,
 • ANUGA 2025,
 • SIAL PARIS 2026,
 • ANUGA 2027
 • oraz w 1 misji gospodarczej podczas GULFOOD 2024.
Projekt wpisuje się w zakres wydarzeń targowych wskazanych na liście udostępnionej przez PARP, na których realizowane będą stoiska narodowe dla sektora spożywczego. W ramach projektu Wnioskodawca promować będzie produkty pod marką własną Barbara Decor, w tym najwyższej jakości dekoracje czekoladowe. Promocja polskich wyrobów na rynkach zagranicznych wpłynie na umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie. Aktywny udział w promowaniu Marki polegać będzie m.in. na umieszczeniu jej panelu jako części zabudowy stoisk wystawienniczych na targach objętych projektem. Dzięki projektowi nastąpi rozszerzenie i umocnienie dotychczasowej działalności eksportowej Wnioskodawcy, umożliwiające wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej firmy. Promocja polskiej marki Barbara Decor na rynkach zagranicznych wpłynie na umocnienie pozycji konkurencyjnej oraz dalszą ekspansję eksportową firmy. Realizacja projektu pozwoli na podjęcie co najmniej 5 kontraktów handlowych z nowymi dystrybutorami do stałej współpracy, co z kolei wygeneruje wzrost przychodów z eksportu na poziomie min. 8 968 200,00 PLN.


Umowa o dofinansowanie nr: FENG.02.25-IP.02-0201/23
Wartość projektu: 783 690,25 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 329 059,79 PLN

Firma Barbara Luijckx Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pod nazwą: “Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji sparametryzowanych wyrobów czekoladowych z uwzględnieniem badania reologii”.


Cel projektu:
Podniesienie konkurencyjności firmy Barbara Luijckx Sp. z o.o. na rynku polskim oraz międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacji produktowej – wysoce precyzyjnych i sparametryzowanych oraz termostabilnych wyrobów czekoladowych najwyższej jakości, których wytwarzanie będzie możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii.

  Rezultaty projektu:
 • rozpoczęcie produkcji nowych i znacząco ulepszonych w skali kraju dekoracji czekoladowych (kora, posypka, dropsy „z noskiem”) oraz półproduktów dla profesjonalistów (chunksy, chunksy termostabilne, batony (pałeczki) termostabilne)
 • rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa
 • osiągnięcie wysokiej pozycji konkurencyjnej

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.02-00-1929/20-00
Wartość całkowita projektu: 10 621 437,30 zł
Koszty kwalifikowane: 10 621 437,30 zł
Dofinansowanie EFRR: 4 779 646,78 zł
Okres realizacji projektu: 02.03.2020r. – 30.09.2021r.

  Instytucje zaangażowane:
 • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (https://www.gov.pl/)
 • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (https://www.bgk.pl/)

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

 

SIGN UP TO NEWSLETTER

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Potwierdzam, że chcę otrzymywać newsletter drogą e-mail od Barbara Luijckx sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu (dalej: Spółka). Rozumiem, że wiadomości będą wysyłane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach, nowościach i ofertach Spółki, a także treści o charakterze edukacyjnym. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Spółkę znajduje się w Polityce prywatności.

 

SIGN UP TO NEWSLETTER

I confirm that I would like to receive an e-mail newsletter from Barbara Luijckx sp. z o. o. based in Inowrocław (hereinafter: the Company). I understand that the messages will be sent to provide commercial information about the Company\\\'s products, services, news and offers, as well as educational content. For more information about the Company\\\'s personal data processing terms, please read the Privacy Policy.